ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

ศูนย์รวมข้อมูลสื่อมวลชน

ดีเคเอสเอช เป็นเจ้าภาพต้อนรับ โทยามา (TPA) ที่กรุงเทพฯ

07.02.2012 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ Toyama Pharmaceutical Association (TPA) และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรุงเทพมหานคร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย ได้ต้อนรับ คณะตัวแทนจาก Toyama Pharmaceutical Association และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมทั้งนำเสนอการให้บริการด้านการขยายตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจากบริษัท ดีเคเอสเอช

เนื่องในโอกาสนี้ ดีเคเอสเอช ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ได้มีโอกาสนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบบูรณาการให้กับคณะตัวแทนชาวญี่ปุ่น พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคในประเทศไทย กฎข้อบังคับผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค และจุดเด่นที่สร้างความน่าสนใจในการขยายการลงทุนให้กับกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นที่มีความต้องการขยายธุรกิจในแถบภูมิภาคเอเชีย

“เราขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการให้ข้อมูลเรื่องธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคของไทยรวมถึงกฎข้อบังคับในเชิงลึกจาก บริษัท ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันยาวนานในประเทศไทย ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายตลาด และการลงทุนในประเทศไทย” คุณ มาซาฮิโตะ คามิชิมะ ที่ปรึกษา Toyama Pharmaceutical Association (TPA) กล่าว

“ดีเคเอสเอช รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ คณะผู้แทนจาก เมืองโทยามา ที่กรุงเทพฯครั้งนี้ ทั้งยังได้มีโอกาสแสดงให้เห็นความสามารถในการให้บริการด้านการขยายตลาดอย่างกว้างขวางของเรา และในโอกาสนี้ยังช่วยตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัท ดีเคเอสเอช และ กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น” คุณ เคนทาโร อิมาโมโตะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดีเคเอสเอช กล่าว

เกี่ยวกับ ดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอช เป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เมื่อกล่าวถึงการบริการด้านการขยายตลาด ดีเคเอสเอชนำเสนอบริการที่ทำให้หุ้นส่วนทางธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ และเติบโตในตลาดที่มีอยู่เดิม

ด้วยสำนักงานที่ครอบคลุมถึง 610 แห่ง ใน 35 ประเทศ – ซึ่ง 590 แห่งตั้งอยู่ในทวีปเอเซีย รวมทั้งมีพนักงานผู้ชำนาญการอีก 23,000 คน ดีเคเอสเอชจึงเป็นหนึ่งในบริษัท 20 อันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวัดจากยอดขายและจำนวนพนักงาน ในปีพ.ศ.2552 ดีเคเอสเอชมีผลประกอบการรวม 7,300 ล้าน สวิสฟรังก์ หรือ 244,404 ล้านบาท

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นผู้นำที่ให้บริการบริษัทคู่ค้าทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ต้องการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ด้านยารักษาโรค ยาที่จำหน่ายตามเคาน์เตอร์ (OTC) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ โดยนำเสนอบริการการขยายตลาดในขอบเขตที่กว้าง เริ่มจากการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ กระบวนการการผลิต การวางแผนการตลาด การกระจายสินค้า และการบริการภายหลังการขาย

ด้วยพื้นที่การทำธุรกิจถึง 128 แห่งใน 12 ประเทศ และพนักงานผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า 7.200 คน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของเรามีรายได้รวมทั้งหมด 97,092 ล้านบาท หรือ 2900 ล้านสวิสฟรังก์ ในปี 2553

เกี่ยวกับ Toyama Pharmaceutical Association (TPA)

Toyama Pharmaceutical Association เป็นสมาคมที่ร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยาของเมือง Toyama และ สมาคมผลิตภัณฑ์ยาสามัญของเมือง Toyama ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมในปี 1952 จากผู้ว่าการเมือง Toyama มุ่งเน้นเพื่อขยายฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาและการพัฒนาด้านสุขภาพในระดับประเทศ โดยนำเสนอการศึกษาเชิงรุก การขยายการจัดจำหน่าย และการพัฒนาธุรกิจ

เกี่ยวกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)

JETRO เป็นองค์กรที่อยู่ในความรับรองของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งยังมีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนและเสริมสร้างการค้าทวิภาคีและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา JETRO สำนักงานกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการผลักดันสินค้าส่งออกของไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น และช่วยสร้างความน่าสนใจสภาวะการลงทุนในประเทศไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

ตัวเลือก

ติดต่อเรา

michael.hofer@dksh.com-new

DKSH Management (Thailand) Limited

2106 Sukhumvit Road, Bangchak, Prakhanong

10260 Bangkok

Thailand

Senior Manager

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

+66 2 220 9733