ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

บริการของเรา

ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค

hc50_vn04_DSC_6652.tif

ในธุรกิจยาตามใบสั่งแพทย์ ดีเคเอสเอช ให้บริการด้านการขยายตลาด ซึ่งครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดส่งสินค้า เราให้บริการด้วยความชำนาญและความรู้ของผู้เชี่ยวชาญกว่า ซึ่งทำงานอยู่ใน 13 ประเทศ บริษัทจำหน่ายยาชั้นนำของโลกสามารถยืนยันได้ถึงระบบการจัดการที่ล้ำสมัย เช่น สถานที่ในการจัดเก็บสินค้าและมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)

สิ่งที่ ดีเคเอสเอช สามารถมอบให้คุณ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนั้นมีความซับซ้อนมาก ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการขายและการตลาด บวกกับศักยภาพอีกมากมายเพื่อเป็นหนึ่งในการตลาดแข่งขันสูง ดีเคเอสเอช มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการในแต่ละช่องทางการขาย และยังมอบบริการครบวงจรให้กับคู่ค้า เรามีคณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการด้านการขายและผลิตภัณฑ์ และตัวแทนขายที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านที่จะผลักดันการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

เรามีความเชี่ยวชาญในการขนส่ง จัดเก็บ และกระจายสินค้าให้บริษัทคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เราช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้โดยรวมบริการที่เกี่ยวกับซัพพลายเชนเข้าไปด้วย บริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายแห่งจากทั่วโลกให้ความไว้วางใจกับมาตรฐานของเรา เรายังได้รับการประเมินที่น่าพอใจจาก GMP ในเรื่องการรักษามาตรฐานและความปลอดภัย

บริการของเรา

การบริหารด้านกฎระเบียบ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • การประสานงานอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่

 • การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ

 • การคัดแยกและจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์

 • การโอนใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์

 • การแปลเอกสาร การวิเคราะห์ความหมาย และการนำเสนอ

 • การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการโอนเทคโนโลยีและการจัดหาแหล่งผลิต

 • การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และการติดฉลากตามเงื่อนไขใหม่

 • การควบคุมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค

 • การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

DKSH Innoreg: บริการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในเอเชีย สำหรับผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ไบโอเคมี ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) เครื่องมือแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอาง
 • การตรวจสอบการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

 • การจดทะเบียน และการต่อทะเบียนผลิตภัณฑ์

 • การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์

การตลาดและการขาย

เราสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งให้คุณในตลาดใหม่
 • การวิจัยการตลาด

 • การบริหารผลิตภัณฑ์

 • การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์

 • การรายงานและวางแผนสต็อกสินค้า

 • การบริหารช่องทางการขาย

 • การติดตามและประมวลผลตามคำสั่งซื้อ

 • การจัดการด้านโปรโมชั่นสินค้า

 • การจัดเรียงสินค้า

 • การสร้างแบรนด์

 • การประชาสัมพันธ์

 • การสำรวจความเข้าใจ และความคิดเห็นของตลาด

การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์

เรานำเสนอบริการด้านการกระจายสินค้าที่ทันสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • การนำเข้าผลิตภัณฑ์

 • การจัดการด้านศุลกากร

 • การจัดการด้านคลังสินค้า

 • การร่วมบรรจุผลิตภัณฑ์

 • การขนส่งและการจัดส่ง

 • การออกใบชำระเงิน

 • การออกใบสั่งซื้อ

 • การรายงานผลการประเมิน

บริการหลังการขาย

เราให้บริการตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์และการสนับสนุนด้านการใช้

 • การบริการหลังการขายสำหรับลูกค้า

 • การฝึกอบรมการใช้

 • การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้

เรื่องราวความสำเร็จ

DSC_8587.JPG

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ ...

อ่านต่อ
hc20_th08_POS_9100.tif

ดีเคเอสเอช ...

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ทั่วโลก

ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค

Image_Person_Delemazure_Thomas_Contact_150x200_PNG

DKSH Taiwan Ltd

10th Floor, No. 22, Lane 407, Section 2, Tiding Boulevard, Neihu District

114 Taipei

Taiwan

General Manager, Operations

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

+66 2 220 9844