ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

บริการของเรา

เครื่องมือทางการแพทย์

hc20_la08_BeckmannMachine_9627_81_.JPG

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดหาแผล่งผลิตให้แก่บริษัทคู่ค้าที่ต้องการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย เรามีความเข้าใจถึงความต้องการของคุณเพราะโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญทำงานใน 13 ประเทศ ลูกค้าสามารถเข้าถึงฐานตลาดที่ได้รับการทดสอบแล้วของเรา เรามีทีมงานขายระดับแนวหน้าในเอเชีย เราใช้ระบบการขนส่งอย่างรวดเร็วและมีการบริหารสินค้าคงคลังแบบฝากขาย ด้วยสิ่งเหล่านี้เราช่วยให้บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลกบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจในตลาดของพวกเขาได้อย่างเต็มที่

สิ่งที่ ดีเคเอสเอช สามารถทำเพื่อคุณ

เครื่องมือทางการแพทย์มีความซับซ้อนมาก เราต้องมีความเข้าใจถึงรายละเอียดและความต้องการลึกซึ้งที่อุตสาหกรรมต้องการ ทั้งด้านการขาย การตลาด และความชำนาญการเฉพาะ เราจึงศึกษาเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของแต่ละช่องทางการค้าขายเพื่อบริการที่ครบถ้วน เรามีคณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการด้านการขายและผลิตภัณฑ์ และตัวแทนขายที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านที่จะผลักดันการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

เรามีความเชี่ยวชาญในการขนส่ง จัดเก็บ และกระจายสินค้าให้บริษัทคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เราช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้โดยรวมบริการที่เกี่ยวกับซัพพลายเชนเข้าไปด้วย บริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายแห่งจากทั่วโลกให้ความไว้วางใจกับมาตรฐานของเรา เรายังได้รับการประเมินที่น่าพอใจจาก GMP ในเรื่องการรักษามาตรฐานและความปลอดภัย

บริการของเรา

การบริหารด้านกฎระเบียบ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • การประสานงานอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่

 • การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ

 • การบริการคัดแยกและจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์

 • การโอนใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์

 • การแปลเอกสาร การวิเคราะห์ความหมาย และการนำเสนอ

 • การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการโอนเทคโนโลยีและการจัดหาแหล่งผลิต

 • การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และการติดฉลากตามเงื่อนไขใหม่

 • การควบคุมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค

 • การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

DKSH Innoreg: บริการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในเอเชีย สำหรับผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ไบโอเคมี ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) เครื่องมือแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอาง
 • การตรวจสอบการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

 • การจดทะเบียน และการต่อทะเบียนผลิตภัณฑ์

 • การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์

การตลาดและการขาย

เราสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งให้คุณในตลาดใหม่
 • การวิจัยการตลาด

 • การบริหารผลิตภัณฑ์

 • การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์

 • การรายงานและวางแผนสต็อกสินค้า

 • การบริหารช่องทางการขาย

 • การติดตามและประมวลผลคำสั่งซื้อ

 • การจัดการด้านโปรโมชั่นสินค้า

 • การจัดเรียงสินค้า

 • การสร้างแบรนด์

 • การประชาสัมพันธ์

 • การสำรวจความเข้าใจ และความคิดเห็นของตลาด

การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์

เรานำเสนอบริการด้านการกระจายสินค้าที่ทันสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • การนำเข้าผลิตภัณฑ์

 • การจัดการด้านศุลกากร

 • การจัดการคลังสินค้า

 • การร่วมบรรจุผลิตภัณฑ์

 • การขนส่งและการจัดส่ง

 • การออกใบชำระเงิน

 • การออกใบสั่งซื้อ

 • การรายงานผลการประเมิน

บริการหลังการขาย

เราให้บริการตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์และการสนับสนุนด้านการใช้

 • การบริการหลังการขายสำหรับลูกค้า

 • การฝึกอบรมการใช้

 • การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้

เรื่องราวความสำเร็จ

China medical device .bmp

เมื่อหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำในตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาตา ...

อ่านต่อ

เครื่องมือทางการแพทย์ ทั่วโลก

ติดต่อเรา

เครื่องมือทางการแพทย์

Josep Sitjes

DKSH Management (THAILAND) Ltd.

2106 Sukhumvit Road, Bangchak, Prakhanong

10260 Bangkok

Thailand

Business Development Director Asia

+66 2 220 9000

+66 2 332 7164