ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

ผลิตภัณฑ์

ดีเคเอสเอช นำเสนอบริการที่ครบวงจร ตลอดทั้งซัพพลายเชน ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิตและผู้ผลิตสินค้า พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนสินค้า เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ผ่านการขาย การบริหารผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ โดยเลือกช่องทางที่ครอบคลุมตลาดด้วยเครือข่ายบริการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนบริการหลังการขาย ซึ่งบริการทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้า

home_FMCG

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของ ดีเคเอสเอช ...

เพิ่มเติม
DKSH staff with client/customer, Luxury WatchHealthcare, Consumer Health, over-the-counter (OTC), retailing

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของดีเคเอสเอชครอบคลุมตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ...

เพิ่มเติม
home_PMInfrastructure_Service_Tec_Thai