ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

แบรนด์ ดีเคเอสเอช

DKSH Our brand

หนึ่งบริษัท หนึ่งแบรนด์ – มีความมุ่งมั่นเป็นพื้นฐานและศักยภาพที่หลากหลาย

ในปี พ.ศ. 2551 ดีเคเอสเอช ได้เริ่มต้นการปรับแบรนด์ทั่วโลก โดยมุ่งสร้าง ดีเคเอสเอช ให้เป็นแบรนด์แห่งการบริการระดับโลก ภายใต้นามดีเคเอสเอชกรุ๊ป ด้วยเหุตนี้เราได้สร้างภาพลักษณ์ให้บริษัท โดยสร้างชื่อที่เรียก จำ และเข้าใจง่ายให้กับโครงสร้างใหม่ของบริษัท ทั้งยังเปลี่ยนรูปแบบการบริการของบริษัทใหม่ให้โดดเด่นกว่าเดิมเป็น “การบริการด้านการขยายตลาด” แสดงให้เป็นถึงความชำนาญของเรา นั่นคือการช่วยให้บริษัทคู่ค้าเติบโตได้ทั้งในตลาดใหม่ และตลาดที่มีอยู่เดิม

แบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโก้ หากแต่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราตั้งใจทำและยึดมั่น แบรนด์ ดีเคเอสเอช การันตีความเป็นผู้นำทางความคิดในการทำธุรกิจปัจจุบัน แก่ทั้งบริษัทคู่ค้า ลูกค้า และตัวเราเอง เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายด้วยกันเพื่อช่วยธุรกิจของบริษัทคู่ค้าและลูกค้า แบรนด์ของเราและความเป็นผู้นำในการบริการ พิสูจน์ได้จากความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการดำเนินการด้วยความตั้งใจ ดีเคเอสเอชกรุ๊ปดำรงอยู่ด้วยความต้องการและความตั้งใจจะช่วยบริษัทคู่ค้า และลูกค้าประสบความสำเร็จสูงสุด

ต้นกล้วยพัด - สัญลักษณ์ของธุรกิจเรา

ต้นกล้วยพัดเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เรามากว่า 100 ปี แสดงถึงงานที่เราเชี่ยวชาญ และบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นยังเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นอย่างไม่มีสิ้นสุดของ ดีเคเอสเอช ความชำนาญและการปรับตัวที่โดดเด่นเป็นหัวใจของบริษัท ใบไม้ที่เรียงเป็นพัดเป็นตัวแทนของผลงานทั้งหมดที่เราทำ สีแดงของโลโก้ใหม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นสวิสขององค์กร และรากที่แข็งแรงของต้นกล้วยฝังความลึกซึ้งของเครือข่ายที่เรามีในภูมิภาคเอเชีย