ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

ค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรของเรา

gp10_vn08_DC_Opening.tif

ค่านิยมที่เรายึดถือ – สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ในโลกที่ง่ายต่อการลอกเลียนผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทโดดเด่นไม่เพียงแต่การมีศักยภาพเท่านั้น หากรวมไปถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่ยากต่อการถอดแบบ หรือ สร้างใหม่ เราเชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเป็นผู้นำสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคง แต่อะไรที่เป็นรากฐานให้กับวัฒนธรรมองค์กร? กุญแจสำคัญคือการมีค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีความหมายและสามารถทำได้จริง

เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทางด้านการบริการด้านการขยายตลาด เราจึงให้ความสำคัญกับค่านิยมขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น และเสริมให้ทุกๆด้านของธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างมีสมบูรณ์แบบ ค่านิยมของเราวางแนวทางให้ สิ่งที่เรายึดมั่นและสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างบริการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ธุรกิจของบริษัทคู่ค้าและลูกค้าเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

จริงใจในหน้าที่

เราเป็นที่ไว้วางใจ และปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา

ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

เราปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยไหวพริบและวิจารณญาณที่เหมาะสม

คิดอย่างเจ้าของกิจการ

เราริเริ่มปฏิบัติจากตัวเราเอง ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ

รักษาสัญญา

เรารับผิดชอบและปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน

ทุ่มเทด้วยใจ

เราให้ความสำคัญต่อบุคลากร และทำหน้าที่อย่างทุ่มเท