ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

ภาพรวมของ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

grandpalace_BKK_TH

ยินดีต้อนรับสู่ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มดีเคเอสเอช

เราบริการด้านการขยายตลาดเพื่อสร้างคุณค่าให้สินค้าอย่างครบวงจร ครอบคลุมการจัดหาแหล่งผลิต การตลาด การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนการบริการหลังการขาย

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีหน่วยธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีผลประกอบการหมุนเวียนถึง 106,589.8 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 และมีพนักงานผู้เชียวชาญ ถึง 11,009 คน ครอบคลุมถึง 227 พื้นที่ทั่วประเทศ

บริการด้านการขยายตลาด ของเราสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และบริษัทคู่ค้า เราช่วยและสนับสนุน บริษัทที่ต้องการจะขยายธุรกิจทั้งในตลาดที่มีอยู่เดิม หรือขยายไปยังตลาดใหม่ เรามีศักยภาพในการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทคู่ค้า และลูกค้า ตลอดซัพพลายเชน ดีเคเอสเอชมีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันเราให้บริการมากกว่า 380 องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยธุรกิจของเรา

ติดต่อเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณาติดต่อ

stephen.ferraby@dksh.com.JPG

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2533 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง

10260 กรุงเทพฯ

ประธานอำนวยการ-ประเทศไทย

+66 2 695 4000

+66 2 332 8306

Sucheep_110x165px.jpg

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2535 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง

10260 กรุงเทพฯ

รองประธานอำนวยการบริหาร
หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

+66 2 790 8000

+66 2 742 4400

Peter Hornsby_581x632px.jpg

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2533 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง

Bangkok

ผู้จัดการทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ลีวายส์และแฟชั่น

สินค้าหรูหราและไลฟ์สไตล์

+66 2 790 4000

+66 2 332 6117

bernd.lepper.jpg

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2106 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง

10260 กรุงเทพมหานคร

รองประธานอำนวยการบริหาร

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

+66 2 220 9000

+66 2 220 9897

david.macdonald.jpg

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2533 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง

10260 กรุงเทพมหานคร

รองประธานอำนวยการและ
ผู้จัดการทั่วไป -
ประเทศไทยและพม่า

ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม

+66 2 790 4000

+662 742 6939

JM_Tec_Reserch.jpg

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2106 อาคารแฟนทรี 4
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง

10260 กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการทั่วไป

เทคโนโลยี

0 2301 7200

0 2333 1014