ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

ภาพรวมของ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

grandpalace_BKK_TH

เกี่ยวกับ ดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอช คือผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เราคือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจในตลาดใหม่ หรือเติบโตในตลาดที่มีอยู่เดิม

เรานำเสนอบริการแบบครบวงจรที่รวมไปถึงกระบวนการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ การตลาดและการขาย การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย เราให้บริการแก่คู่ค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ บริการด้านโลจิสติกส์และการให้บริการที่สามารถออกแบบได้บนเครือข่ายที่ครอบคลุม และ โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์

เกี่ยวกับ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสมาชิกของกลุ่มดีเคเอสเอช ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2449 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน เป็นบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้านการขยายตลาดภายในประเทศไทย ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีผลประกอบการ 115,658.5 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 มีพนักงาน 10,949 คน และ มีเครือข่ายทางธุรกิจถึง 201 แห่งทั่วประเทศ

การให้บริการด้านการขยายตลาดของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ การตลาดและการขาย การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ การจัดหาสินค้า ตลอดจนการบริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหนือกว่าในด้านการให้บริการด้านการขยายตลาดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของคู่ค้า ประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดในกลุ่มการดำเนินธุรกิจของ ดีเคเอสเอช ภายในภูมิภาคและถือเป็นแบบอย่างในการสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศอื่นๆอีกด้วย

การบริการของเรา

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้า และคู่ค้าด้วยความรู้ความชำนาญ การบริการด้านโลจิสติกส์รวมถึงบริการด้านการขยายตลาดที่สามารถออกแบบได้ เราช่วยให้บริษัทที่ต้องการจะขยายตลาดสามารถขยายธุรกิจได้ทั้งในตลาดที่มีอยู่เดิม หรือขยายไปยังตลาดใหม่ เรามีศักยภาพในการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทคู่ค้า และลูกค้า ในทุกขั้นตอนการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ดีเคเอสเอชมีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันเราให้บริการมากกว่า 380 องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การให้บริการด้านการขยายตลาดที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ตามต้องการของเรา แบ่งเป็น

หน่วยธุรกิจของเรา

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย แบ่งเป็น 4 หน่วยธุรกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเราตามประเภทของธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ( Fast Moving Consumer Goods และ สินค้าหรูหราและไลฟ์สไตล์) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เรามอบบริการด้านการขยายตลาดแบบครบวงจร และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการในทุกขั้นตอนการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต ถึงการบริการหลังการขาย เราใส่ใจดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่ค้าเหมือนแบรนด์ของเราเอง

หน่วยธุรกิจแบ่งตามความเชี่ยวชาญของประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค/สินค้าหรูหราและไลฟ์สไตล์

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี

ติดต่อเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณาติดต่อ

stephen.ferraby@dksh.com.JPG

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2533 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง

10260 กรุงเทพฯ

ประธานอำนวยการ-ประเทศไทย

0 2695 4000

0 2332 8306

sanjay_guha

บริษัท ดีเคเอสเอช เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2535 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง

10260 กรุงเทพฯ

ประธานบริหารหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

0 2790 8000

0 2332 6101

Peter Hornsby_581x632px.jpg

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2533 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง

10260 กรุงเทพฯ

ผู้จัดการทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ลีวายส์และแฟชั่น

สินค้าหรูหราและไลฟ์สไตล์

0 2790 4000

0 2332 6117

andrew_frye_rgb

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2106 อาคารแฟนทรี 3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง

10260 กรุงเทพฯ

ประธานบริหารหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

0 2220 9000

0 2333 1064

david.macdonald.jpg

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2533 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง

10260 กรุงเทพมหานคร

รองประธานอำนวยการและ
ผู้จัดการทั่วไป -
ประเทศไทยและพม่า

ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม

0 2790 4000

0 2742 6939

Jareuk_M_20141009.jpg

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

2106 อาคารแฟนทรี 4
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง

10260 กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการทั่วไป

เทคโนโลยี

0 2301 7200

0 2333 1014