ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

ข้อมูลและตัวเลข

sripetch.JPG

ศูนย์กระจายสินค้า ศรีเพชร

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

ยอดขายรวม (พ.ศ. 2555)

106,589.8 ล้านบาท

ผู้เชี่ยวชาญ

11,009

เครือข่าย

บริษัทคู่ค้ากว่า 477 รายและลูกค้า 57,506 ราย

สำนักงาน

กรุงเทพมหานคร