ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

ข้อมูลและตัวเลข

sripetch.JPG

ศูนย์กระจายสินค้า ศรีเพชร

ข้อมูลและตัวเลข ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญ

10,949 คน

เครือข่าย

บริษัทคู่ค้ากว่า 480 รายและลูกค้า 64,300 ราย

สำนักงาน

กรุงเทพมหานคร