ปิดIcon Close
ปิดIcon Close

ดีเคเอสเอชในประเทศไทย

diethelm.jpg

สำนักงานแรกในประเทศไทยของ ดีเคเอสเอช กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2449 ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสมาชิกของกลุ่มดีเคเอสเอช ซึ่งก่อตั้งโดย การรวมตัวขององค์กรการค้าสวิสสามองค์กรคือ ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ และ ซิเบอร์เฮกเนอร์ ในปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2545


สำนักงานในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2449 ณ ริมผั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน เป็นหนึ่งบริษัทชั้นนำของประเทศไทย สร้างผลประกอบการหมุนเวียนถึง 115,658.5 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 มีพนักงาน 10,949 คน และ มีเครือข่ายกว้างขวางถึง 201 สาขาทั่วประเทศ


ร้อยปี ความสำเร็จของดีเคเอสเอชกรุ๊ปในประเทศไทย
  • ปี พ.ศ. 2449 สำนักงานของกลุ่มดีทแฮล์มก่อตั้งขึ้น ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร

  • ปี พ.ศ. 2474 ดีทแฮล์ม แอนด์ โก ลิมิเต็ด ได้รับพระราชทานตราครุฑ จากสำนักพระราชวัง แห่งประเทศไทย

  • ปี พ.ศ. 2545 ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ และ ซิเบอร์เฮกเนอร์ ร่วมกันก่อตั้ง ดีเคเอสเอช

  • ปี พ.ศ. 2549 ดีทแฮล์ม ขยายไปกว่า 68 พื้นที่ มีพนักงานอีก 10,000 คน และเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดด้านการขยายตลาด กระจายสินค้า และโลจิสติกส์ ในประเทศไทย

  • ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจากบริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด เป็น บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด